PROFIL KANCELÁŘE

Jsme dlouhodobě spolupracující české advokátky působící ve sdružení. Snažíme se o individuální přístup ke každému klientovi s maximálním důrazem na kvalitu odvedené právní služby. V případě potřeby spolupracujeme též se soudními znalci, auditory, daňovými poradci či překladateli.

Poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru právních oborů, a to jak obchodním společnostem, bytovým družstvům, podnikatelům, tak i jednotlivcům. Snažíme se vždy o praktické řešení Vašich problémů.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

- právo nemovitostí (převody nemovitostí, prohlášení vlastníka, spoluvlastnické vztahy apod.)

- bytové právo

- advokátní úschovy

- závazkové právo

- soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

- pracovní právo

- přeměny společností

- autorské právo

Právní služby poskytujeme taktéž v angličtině. Mezi naše klienty patří několik zahraničních společností a soukromých fyzických osob, zejména z anglicky mluvících zemí.

Zkušenosti získané praxí v široké míře využíváme v teoreticko-právní oblasti, neboť se naše kancelář podílí na vzniku mnoha odborných publikací.

Naše kancelář má sjednáno pojištění z titulu odpovědnosti za škodu způsobné výkonem advokacie do výše způsobené škody 14 mil. Kč.