PROFIL KANCELÁŘE

Jsme dlouhodobě spolupracující české advokátky působící ve sdružení. Snažíme se o individuální přístup ke každému klientovi s maximálním důrazem na kvalitu odvedené právní služby. V případě potřeby spolupracujeme též se soudními znalci, auditory, daňovými poradci či překladateli.

Poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru právních oborů, a to jak obchodním společnostem, bytovým družstvům, podnikatelům, tak i jednotlivcům. Snažíme se vždy o praktické řešení Vašich problémů.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

- právo nemovitostí (převody nemovitostí, prohlášení vlastníka, spoluvlastnické vztahy apod.)

- bytové právo

- advokátní úschovy

- závazkové právo

- soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

- pracovní právo

- přeměny společností

- autorské právoPrávní služby poskytujeme taktéž v angličtině. Mezi naše klienty patří několik zahraničních společností a soukromých fyzických osob, zejména z anglicky mluvících zemí.

Zkušenosti získané praxí v široké míře využíváme v teoreticko-právní oblasti, neboť se naše kancelář podílí na vzniku mnoha odborných publikací.

Naše kancelář má sjednáno pojištění z titulu odpovědnosti za škodu způsobné výkonem advokacie do výše způsobené škody 14 mil. Kč.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Zkušenosti získané praxí v široké míře využíváme v teoreticko-právní oblasti, neboť naše kancelář zaštiťuje v nakladatelství Verlag Dashöfer jako vedoucí autor publikace:

- Akciová společnost a její řízení

- Firemní právník

- Společnost s ručením omezeným v praxi

- Nový občanský zákoník s komentářem


Přispíváme i do dalších odborných příruček tohoto nakladatelství:

- Soukromý právník pro podnikatele

- Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk

- Praktický rádce pro společenství vlastníků jednotek

- Správa a pronajímání bytových a nebytových prostorU nakladatelství C.H.Beck jsme spolupracovali na příručce eVzory v anglickém a českém jazyce z oblasti obchodního práva.
Img/pk.jpg Mgr. Pavla Krejčí
advokátka

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci

Pracovní zkušenosti:

V letech 1995 až 2002 působila v advokátní kanceláři JUDr. Libor Balabán, kde získala zkušenosti v širokém spektru právních oborů. Po úspěšném složení advokátních zkoušek založila se svou kolegyní vlastní kancelář. Při své praxi se zaměřuje především na právo nemovitostí, právo obchodních společností, závazkové právo a na další související obory.

Publikační činnost:

Mgr. Pavla Krejčí pravidelně publikuje v odborných publikacích. Při své publikační činnosti se zaměřuje především na právo obchodních společností a právo závazkových vztahů. Působí v nakladatelství Verlag Dashöfer jako vedoucí autorka rozsáhlé publikace o akciových společnostech – Akciová společnost a její řízení a elektronické publikace Firemní právník věnující se závazkovým vztahům. V roce 2013 jí začal vycházet komentář k novému občanskému zákoníku. Přispívá též do dalších odborných publikací tohoto nakladatelství. Je též spoluautorkou elektronické publikace eVzory v anglickém a českém jazyce z oblasti obchodního práva, kterou vydává nakladatelství C.H.Beck.
Img/cz.jpg Mgr. Zuzana Červená
advokátka

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita v Newcastle upon Tyne ve Velké Británii – EC Law
Sociálně právní Akademie Praha
Gymnázium Budějovická, Praha 4 Získala certifikáty FCE a CAE vydané Universitou v Cambridge.

Pracovní zkušenosti:

Již v rámci studia působila jako pomocný vědecký pracovník na katedře autorského práva Právnické fakulty UK. Právní praxi absolvovala v advokátní kanceláři JUDr. J. Hlávky a advokátní kanceláři JUDr. Libora Balabána. Po úspěšném složení advokátních zkoušek se svou kolegyní založila vlastní kancelář. Ve své praxi se zaměřuje především na právní služby zahraničním klientům, dále autorské právo, právo obchodních společností, rodinné právo, bytové právo, zastupování při soudních sporech a další související obory. Hovoří a poskytuje právní služby v anglickém jazyce.

Publikační činnost:

Mgr. Zuzana Červená pravidelně přispívá do publikace Firemní právník.
Img/tk.jpg Mgr. Tereza Rajchlová
advokátka

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Gymnázium ALTIS

Pracovní zkušenosti:

Před studiem na Právnické fakultě UK a i v průběhu studia působila v obchodní společnosti, kde se zabývala agendou pohledávek a získala tak potřebné praktické zkušenosti s vedením smluvní agendy, včetně využití různých druhů zajišťovacích instrumentů a otázek směnečného práva. Během studií také absolvovala praxi v advokátní kanceláři Červená a Krejčí a od roku 2007 zde působila jako advokátní koncipientka. Advokátní zkoušky úspěšně složila na podzim roku 2010 a od počátku roku 2012 se stala společníkem. Ve své praxi se zaměřuje především na zastupování při soudních sporech, právo nemovitostí, bytové právo a rodinné právo. Hovoří a poskytuje právní služby v anglickém jazyce.

Publikační činnost:

Mgr. Tereza Rajchlová pravidelně přispívá do publikace Firemní právník a Akciová společnost a její řízení.
Mgr. Petra Kejvalová
advokátní koncipientka

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Gymnázium Pelhřimov

Pracovní zkušenosti:

Již během studia působila jako asistentka v advokátní kanceláři JUDr. M. Holuba, kde po absolvování právnické fakulty zůstala na pozici advokátní koncipientky. Od července 2012 působí v Advokátní kanceláři Červená, Krejčí a spol jako advokátní koncipientka, kde se zaměřuje zejména na právo nemovitostí a bytové právo.

Publikační činnost:

Mgr. Petra Kejvalová přispívá do publikace Akciová společnost a její řízení, Firemní právník a dále též je autorkou komentářů k vybraným ustanoveným nového občanského zákoníku.
Jana Řápková
asistentka

Vzdělání:

V roce 1996 ukončila studium na Integrované střední škole v Praze 1.

Pracovní zkušenosti:

V advokátní kanceláři Červená, Krejčí a spol. pracuje jako asistentka již od roku 2003.
Monika Šafková
asistentka
Advokátní kancelář
ČERVENÁ, KREJČÍ a spol.

Myslíkova 174/23
110 00 Praha 1 - Nové Město
tel.: +420 222 212 269
tel./fax: +420 222 210 099Napište nám:

Mgr. Zuzana Červená

email: zuzana.cervena@akcervena.cz


Mgr. Pavla Krejčí

email: pavla.krejci@akcervena.cz


Mgr. Tereza Rajchlová

email: tereza.rajchlova@akcervena.cz


JUDr. Petra Kejvalová

email: petra.kejvalova@akcervena.cz


Jana Řápková

email: jana.rapkova@akcervena.cz


Monika Šafková

email: info@akcervena.czJak se k nám dostanete:

Tramvají č.14 – zastávka Myslíkova

Metrem – stanice Karlovo náměstí

Naše sídlo

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

právo nemovitostí a věcná práva:

- koupě a prodej nemovitostí

- prohlášení vlastníka

- smlouva o výstavbě

- řešení spoluvlastnických vztahů

- zřizování služebností (věcných břemen)

- zástavní smlouvy

- vydržení

- darovací smlouvy


bytové právo; prostor sloužící k podnikání:

- nájemní vztahy k bytu či nebytovým prostorám

- výpověď z nájmu

- žaloby na vyklizení

- žaloby na úhradu dlužného nájemného

- zastupování společenství vlastníků a bytových družstev


advokátní úschovy

- peněžní advokátní úschovy

- listinné advokátní úschovy


právo obchodních korporací:

- zakládání obchodních společností a družstev

- převody obchodních podílů

- zvyšování základního kapitálu

- přeměny společností

- změna sídla, obchodní firmy a předmětu podnikání


závazkové právo:

- smlouvy o dílo ve stavebnictví

- smlouvy o půjčkách

- smlouvy o zprostředkování

- smlouvy o narovnání právních vztahů

- smlouvy o tichém společenství

- atd.


soudní spory, rozhodčí a jiná řízení:

- zastupování v rámci obchodních i soukromoprávních soudních sporech

- zastupování před rozhodčími soudy

- zastupování v exekučním řízení


pracovní právo:

- pracovní smlouvy

- výpovědi

- vnitropodnikové pracovně právní předpisy

- poradenství v oblasti pracovního práva


autorské právo

Právní služby poskytujeme taktéž v angličtině. Mezi naše klienty patří několik zahraničních společností a soukromých fyzických osob, zejména z anglicky mluvících zemí.
Koupě či prodej nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru

Nabízíme komplexní balíček právních služeb ve věci koupě či prodeje Vaší nemovitosti, bytu či nebytového prostoru, a to za zvýhodněnou jednotnou cenu:

15.000,-Kč + 21% DPH*
(platí pro nemovitosti s kupní cenou do 8.000.000,-Kč, pro nemovitosti s vyšší kupní cenou bude cena určena individuálně)

V případě, že pro prodej či koupi nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nevyužijete služby advokátní úschovy, snižuje se cena na
12.000,-Kč + 21% DPH*
(platí pro nemovitosti s kupní cenou do 8.000.000,-Kč, pro nemovitosti s vyšší kupní cenou bude cena určena individuálně)

*Pozn.
V případě, že klient bude požadovat pouze připomínky k předložené smlouvě o smlouvě budoucí nebo smlouvě kupní, bude cena sjednána individuálně.


V ceně je zahrnuto:

 • úvodní jednání
 • zpracování smlouvy o smlouvě budoucí; zapracování případných připomínek klienta či protistrany ke smlouvě
 • zpracování návrhu kupní smlouvy; zapracování případných připomínek klienta či protistrany ke smlouvě
 • zpracování souvisejícího návrhu na vklad vlastnického práva
 • připomínky ke zprostředkovatelské smlouvě či smlouvě o rezervaci uzavírané s realitní kanceláří
 • advokátní úschova peněžní a případně též listinná včetně zpracování smlouvy o advokátní úschově **
 • v případě úschovy u jiného advokáta, notáře či banky zpracování připomínek ke smlouvě o úschově
 • poplatky spojené s vedením bankovního účtu advokátní úschovy
 • osobní jednání svolaná za účelem projednání připomínek ke smlouvám či za účelem podpisů smluv apod.
 • jednání s protistranou, případně jejich právním zástupcem
 • vypracování potřebného množství vyhotovení smluv včetně vyhotovení pro hypoteční banku
 • prohlášení o pravosti podpisů (ověření podpisů)
 • doručení smluv příslušnému katastrálnímu úřadu
 • v případě hypotečního financování též prohlášení o pravosti podpisů (ověření podpisů) na zástavních smlouvách apod.

V ceně není zahrnuto:

 • poplatek katastrálnímu úřadu
 • kolek za výpis z katastru nemovitostí
 • náklady spojené se sjednáním případného hypotečního úvěru
 • další případné náklady spojené s poskytnutím právní služby

Co přinést na první schůzku:

 • výpis z katastru nemovitostí (můžeme též zajistit)
 • nabývací titul prodávajícího (většinou smlouva, usnesení o dědictví apod.)
 • údaje o prodávajícím a kupujícím v případě fyzické osoby - jméno, rodné číslo, bydliště v případě právnických osob - obchodní firma a IČ
 • zvážení způsobu financování kupní ceny (hotovost, hypoteční financování, splátky apod.)

Doporučení:

Doporučujeme Vám obrátit se na odbornou právní pomoc ve věci prodeje či koupě nemovitosti ještě před tím, než podepíšete zprostředkovatelskou či rezervační smlouvu s realitní kanceláří. Vyhnete se tak případným následným komplikacím.

Uvedená cena je platná pro případy, kdy je účastníkem smluv maximálně 6 osob. V případě vyššího počtu účastníků příplatek za každou osobu 1.000,-Kč + 21% DPH.

**Pozn.
Advokátní kanceláři zůstávají z peněžité úschovy připsané úroky.
Darovací smlouvu na nemovitost

Cena: 5.500,-Kč + 21% DPH

V ceně je zahrnuto:

 • úvodní jednání
 • sepis návrhu darovací smlouvy
 • sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • zapracování případných připomínek
 • schůzka svolaná za účelem uzavření darovací smlouvy
 • prohlášení o pravosti podpisů (ověření podpisů)
 • vypracování potřebného množství vyhotovení smluv
 • doručení smluv příslušnému katastrálnímu úřadu

V ceně není zahrnuto:

 • poplatek katastrálnímu úřadu (1.000,-Kč)
 • kolek za výpis z katastru nemovitostí

Co přinést na první schůzku:

 • výpis z katastru nemovitostí (můžeme též zajistit)
 • nabývací titul dárce (většinou smlouva, usnesení o dědictví apod.)
 • údaje o dárci a obdarovaném v případě fyzické osoby - jméno, rodné číslo, bydliště v případě právnických osob - obchodní firma a IČ
Uvedená cena je platná pro případy, kdy je účastníkem darovací smlouvy maximálně 6 osob. V případě vyššího počtu účastníků příplatek za každou osobu 800,-Kč + 21% DPH.

Darovací smlouvu na nemovitost souběžně se zřízením služebnosti užívacího práva

Cena: 7.000,-Kč + 21% DPH

V ceně je zahrnuto:

 • úvodní jednání
 • sepis návrhu darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva
 • sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • zapracování případných připomínek
 • schůzka svolaná za účelem uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
 • prohlášení o pravosti podpisů (ověření podpisů)
 • vypracování potřebného množství vyhotovení smluv
 • doručení smluv příslušnému katastrálnímu úřadu

V ceně není zahrnuto:

 • poplatek katastrálnímu úřadu (1.000,-Kč)
 • kolek za výpis z katastru nemovitostí

Co přinést na první schůzku:

 • výpis z katastru nemovitostí (můžeme též zajistit)
 • schéma místností domu nebo bytu, jež bude osoba, v jejíž prospěch bude služebnost zřizována, oprávněna užívat
 • nabývací titul dárce (většinou smlouva, usnesení o dědictví apod.)
 • údaje o dárci a obdarovaném v případě fyzické osoby - jméno, rodné číslo, bydliště v případě právnických osob - obchodní firma a IČ
Uvedená cena je platná pro případy, kdy je účastníkem darovací smlouvy maximálně 6 osob. V případě vyššího počtu účastníků příplatek za každou osobu 800,-Kč + 21% DPH.


Darovací smlouvu se souběžným zřízením jiných věcných práv (např. právo předkupní, zástavní apod.)

Cena bude sdělena na základě vyžádání po přesné specifikaci věcného práva, které bude zřizováno.
Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adrese email: pavla.krejci@akcervena.cz nebo telefonicky na čísle 222 212 269.
Advokátní úschovu peněžní

Cena:
4.500,-Kč + 21% DPH při výši úchovy do 5.000.000,-Kč
5.500,-Kč + 21% DPH při výši úschovy nad 5.000.000,-Kč

Advokátní kanceláři zůstávají z peněžité úschovy připsané úroky.

V ceně je zahrnuto:

 • úvodní jednání
 • sepis návrhu smlouvy o advokátní úchově
 • zapracování případných připomínek
 • schůzka svolaná za účelem uzavření smlouvy o advokátní úschově
 • poplatky spojené s vedením bankovního účtu advokátní úschovy
 • vypracování potřebného množství vyhotovení smluv o advokátní úschově pro všechny zúčastněné
 • případná potřebná potvrzení o advokátní úschově, např. pro účely hypoteční banky


Co přinést na první schůzku:

 • smlouvu, která bude tvořit právní podklad pro zřízení advokátní úschovy, např. smlouva kupní, smlouva o smlouvě budoucí apod.
 • další podklady, které Vám rádi sdělíme na základě Vaší telefonické nebo emailové žádosti, jež jsou odvislé od účelu advokátní úchovy
Upozorňujeme: Prostředky, které jsou svěřovány do úschovy, jsou ukládány na zvláštní účet u banky, a to konkrétně u Unicredit Bank Czech Republic, a.s. a u Oberbank AG. Účet je veden na jméno advokáta, klient je však bance identifikován jako vlastník finančních prostředků umístěných na účtu advokátní úschovy.

V případě prohlášení konkurzního řízení anebo zahájení exekučního řízení nebo výkonu rozhodnutí proti osobě advokáta, prostředky klientů umístěné v advokátní úschově nejsou těmito řízeními dotčeny.

Jako advokáti jsme při plnění povinností vztahujícími se k advokátním úchovám vázáni poměrně přísnými pravidly stanovenými zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů, dále stavovskými předpisy vydanými Českou advokátní komorou a v neposlední řadě též předpisy zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

O nakládání s prostředky umístěnými na účtu úschovy vedeme dokumentaci, kterou jsme povinni klientovi na požádání předložit.

Advokátní úschovu peněžní v kombinaci s listinnou úschovou

Cena:
5.000,-Kč + 21% DPH při výši úchovy do 5.000.000,-Kč
6.000,-Kč + 21% DPH při výši úschovy nad 5.000.000,-Kč

Advokátní kanceláři zůstávají z peněžité úschovy připsané úroky.

V ceně je zahrnuto:

 • úvodní jednání
 • sepis návrhu smlouvy o advokátní úchově
 • zapracování případných připomínek
 • schůzka svolaná za účelem uzavření smlouvy o advokátní úschově
 • poplatky spojené s vedením bankovního účtu advokátní úschovy
 • vypracování potřebného množství vyhotovení smluv o advokátní úschově pro všechny zúčastněné
 • případná potřebná potvrzení o advokátní úschově, např. pro účely hypoteční banky


Co přinést na první schůzku:

 • smlouvu, která bude tvořit právní podklad pro zřízení advokátní úschovy, např. smlouva kupní, smlouva o smlouvě budoucí apod.
 • další podklady, které Vám rádi sdělíme na základě Vaší telefonické nebo emailové žádosti, jež jsou odvislé od účelu advokátní úchovy
Upozorňujeme: Prostředky, které jsou svěřovány do úschovy, jsou ukládány na zvláštní účet u banky, a to konkrétně u Unicredit Bank Czech Republic, a.s. a u Oberbank AG. Účet je veden na jméno advokáta, klient je však bance identifikován jako vlastník finančních prostředků umístěných na účtu advokátní úschovy.

V případě prohlášení konkurzního řízení anebo zahájení exekučního řízení nebo výkonu rozhodnutí proti osobě advokáta, prostředky klientů umístěné v advokátní úschově nejsou těmito řízeními dotčeny.

Jako advokáti jsme při plnění povinností vztahujícími se k advokátním úchovám vázáni poměrně přísnými pravidly stanovenými zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů, dále stavovskými předpisy vydanými Českou advokátní komorou a v neposlední řadě též předpisy zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

O nakládání s prostředky umístěnými na účtu úschovy vedeme dokumentaci, kterou jsme povinni klientovi na požádání předložit.

Advokátní úschovu listinnou

Cena: 2.500,-Kč + 21% DPH

V ceně je zahrnuto:

 • úvodní jednání
 • sepis návrhu smlouvy o advokátní úchově
 • zapracování případných připomínek
 • schůzka svolaná za účelem uzavření smlouvy o advokátní úschově
 • poplatky spojené s vedením bankovního účtu advokátní úschovy
 • vypracování potřebného množství vyhotovení smluv o advokátní úschově pro všechny zúčastněné
 • případná potřebná potvrzení o advokátní úschově, např. pro účely hypoteční banky apod.


Co přinést na první schůzku:

 • smlouvu, která bude tvořit právní podklad pro zřízení advokátní úschovy, např. smlouva kupní, smlouva o smlouvě budoucí apod.
 • další podklady, které Vám rádi sdělíme na základě Vaší telefonické nebo emailové žádosti, jež jsou odvislé od účelu advokátní úchovy
Upozorňujeme: Listinnou úschovu poskytujeme zejména k úschovám kupních smluv, smluv o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu či jiných obdobných závazkových vztahů, které jsou uzavírány prostřednictvím naší advokátní kanceláře. Směnky uschováváme pouze do částky 1.000.000,-Kč a pouze v souvislosti s právními úkony uzavíranými prostřednictvím naší advokátní kanceláře. U směnek a jiných cenných papírů s vyšší nominální hodnotou je možno se domluvit individuelně.

V případě prohlášení konkurzního řízení anebo zahájení exekučního řízení nebo výkonu rozhodnutí proti osobě advokáta, prostředky klientů umístěné v advokátní úschově nejsou těmito řízeními dotčeny.

Jako advokáti jsme při plnění povinností vztahujícími se k advokátním úchovám vázáni poměrně přísnými pravidly stanovenými zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů, dále stavovskými předpisy vydanými Českou advokátní komorou a v neposlední řadě též předpisy zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.